O nas

Medic Top to spółka z bogatym doświadczeniem w produkcji tekstylnej. Jasno sprecyzowane cele oraz wiedza pozwalają nam sądzić, iż jesteśmy w stanie zbudować stabilną relację w biznesie przy pomocy – dla nas najważniejszych – zasad, którymi się kieruje cały personel Medic Top: od pracowników produkcyjnych, przez kierownictwo, aż po radę nadzorczą wspólników, a są nimi:

SZCZEROŚĆ, JAKOŚĆ, PRZEJRZYSTOŚĆ, KONSEKWENCJA. 

 

Współcześnie modnym jest wykazywanie misji, celu, publicznego użytku podmiotu gospodarczego powołując się na znakomite hasła oraz dość patyczne formuły. Mamym poczucie świadomości, iż ten trend może stać się wytrychem do nawiązania wszelkich relacji jednak Medic Top woli zaanonsować swoje kierownictwo, które stają się samospełniającym się wyznacznikiem wszystkich tych trzech filarów współczesnego konsorcjum. 

 

Stąd też największym atutem spółki Medic Top są ludzie, ich profesjonalizm, poświęcenie oraz jasna, spójna wizja. Dlatego też zdając sobie sprawę, że postawienie u sterów spółki Medic Top dwóch kapitanów może stać się precedensem, to jednak nawet przez chwilę nie mieliśmy wątpliwości, iż zduopolizowanie zarządzania naszą firmą może – i każdego dnia jesteśmy żywymi świadkami – i przynosi oczekiwane skutki: ciągły rozwój za równo w przestrzeni rentowności firmy, jak i innowacyjności produktowej, a także modelu biznesowego. 

 

Konrad Dobrzyński – CEO – jako dyrektor zarządu obrał azymut na wszelką komunikację biznesową, mrówczą pracę budowania i systematycznego rozwijania relacji handlowych oraz zdeterminowanych na cele działań, które nawiązują, podtrzymują oraz rotują w procesach: handlu, marketingu i PR. Od kilkunastu lat prowadząc szkolenia z zakresu komunikacji, negocjacji, analizy strategii działań handlowych i marketingowych wypracował w sobie pewne korporacyjne standardy, z równoczesnym dość indywidualnym i niezwykle kreatywnym spojrzeniem na strategiczne meandry biznesu. Jest autorem programu szkoleniowego: „Marka przywództwa – arche lidera” oraz cyklu wykładów podejmujących takie dyscypliny noezy, jak: retoryki i erystyki, marketingu osobowego, mowa niewerbalna, Public Relations w przestrzeni biznesowej, profilowanie klienta. Współpracował z wieloma firmami rynku europejskiego, dyscyplin: FMCG, militarnego, ubezpieczeniowego, motoryzacyjnego, finansowego, tekstylnego, telekomunikacyjnego. 

 

Paweł Łuczak – CTO – dyrektor ds. technologii i produkcji ze swoim ponad 30-letnim doświadczeniem w branży produkcji odzieży stanął na straży jakości, konsekwencji oraz innowacyjności w procesie produkcji. Jego nie do przecenienia wiedza oraz pracowitość przekładają się  z nawiązką na realizację zadań produkcyjnych. Będąc właścicielem kilku znanych marek odzieżowych, których był pomysłodawcą i realizatorem, równocześnie stworzył wiele biznesowych relacji z rynkami zza wschodniej i zachodniej granicy, gdzie brandy sygnowane jego nazwiskiem były synonimami: oryginalności, jakości i powtarzalności serii – co w przypadku produkcji masowych jest niemal najważniejsze. Pan Łuczak będąc jednym z liderów wdrażających nowe technologie w procesie produkcji odzieży w Polsce na przełomie 30 lat kieruje się dość prostymi zasadami, które sprawiają, że Medic Top może zrealizować niemal każde zamówienie oparte w czasie i sygnowane znakiem jakości. 

513 096 556
 

Michał Wilczyński – dyrektor ds. srzedaży Medic Top Sp. z o.o. Niezwykle doświadczony specjalista do spraw sprzedaży i komunikacji handlowej. Swoje handlowe szlify zdobywał, pogłębiał oraz kultywował w najszerzej rozumianej sferze biznesu, skali makro. Żywa obecność jako twórcy, propagatora i realizatora w międzynarodowych projektach, takich jak: klaster energii odnawialnej, farmy fotowoltaiczne oraz niezliczoną ilość projektów programowanych w ramach działania sektorów FMCG, elektrycznego, ubezpieczeniowego, gwarantują wysoką i profesjonalną obsługę. Największym jego atutem, tym samym wartością Medic Top oriaz jej klientów jest niezwykły poziom komunikatywności oraz elastyczności w negocjacjach. Praca z dyrektorem sprzedaży charakteryzuje się dużym dynamizmem, ale równocześnie wszystkim skrajnie wysokim poziomem podejmowania wspólnie z nim świadomych kroków zakupu – a to na rynku odzieży medycznej jest najważniejsze. 

535 525 615

Każdy z powyższych dyrektorów spółki Medic Top ma swój ster, który pomimo rozdzielności w przedmiocie i tak w konsekwencji jest skierowany do jednego portu:

BEZPIECZEŃSTWO NASZYCH KLIENTÓW TO JAKOŚĆ: NASZYCH PRODUKTÓW, RELACJI BIZNESOWYCH… TO JAKOŚĆ ZACZYNAJĄCA SIĘ I KOŃCZĄCA W TYM SAMYM MIEJSCU.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące produkcji lub współpracy?
Napisz do nas na

biuro@medictop.pl

lub odwiedź nas w biurze. 

Call Now ButtonZadzwoń do nas
error: Content is protected !!